CHP, 7 Ocak 2015 tarihinden önce emekli olup da 30 yıldan fazla olan hizmet süreleri için ikramiye alamamış olan emeklilerin, 30 yıldan fazla olan hizmet süreleri için hesaplanacak ikramiye farkının, emeklilik ikramiyelerini aldıkları tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte kendilerine veya mirasçılarına ödenmesi için kanun teklifi verdi.

CHP Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Teklife göre; 7 Ocak 2015 tarihinden önce emekli olup kendisine ve mirasçılarına emekli ikramiyesi ödemesi yapılmış bulunanlardan hizmet süresinin 30 yıldan fazlası için ikramiye ödenmemiş olan iştirakçiler ile mirasçılarına başvuruları halinde, 30 yıldan fazla olan hizmet yılları için hesaplanacak emekli ikramiyesi miktarı ile bu miktara emekli ikramiyesinin ödenmiş olduğu tarihten itibaren işletilecek yasal faiz tutarı toplamı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecek.