Milletvekillerinin yarısı cezaevlerine ziyarette bulunmuş. İlginç rakamı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı. Bozdağ, cezaevlerine ziyaret konusunda 2015 yılında 252, 2016 yılında da 82 milletvekiline izin verildiğini bildirdi.

Adalet Bakanı, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın milletvekillerinin cezaevi görüş taleplerine ilişkin soru önergesini yanıtladı.

-YÖNETMELİĞE İŞARET ETTİ-

Adalet Bakanı, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik’in “Milletvekillerinin görüşmeleri” başlıklı maddesinde, “Milletvekillerinin, ceza infaz kurumlarındaki yaşam şartlarını yerinde görerek tespitlerde bulunmak, inceleme yapmak veya hükümlü ve tutuklular ile görüşmede bulunmak amacıyla yapmış oldukları istemler, ceza infaz kurumu idaresine bilgi vermek koşuluyla yerine getirilir. Milletvekilleri, hükümlü ve tutuklularla açık ziyaret şeklinde görüşebilir” hükmünün yer aldığını ifade etti.

Adalet Bakanı, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısım Beşinci Bölüm, Dördüncü Kısım Dördüncü ve Beşinci Bölümleri ile Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlardan tutuklu ve hükümlülerin milletvekilleri tarafından ziyaret edilmelerinde bakanlığın yazılı izninin arandığını kaydetti.

Adalet Bakanı, ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlüler ile barındırıldıkları bölümlerin TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve diğer komisyonların başkan ve üyeleri ile yanlarında bulunan görevliler tarafından komisyon kararı ve görevleri çerçevesinde ziyaret edilebileceğini hatırlattı.

-CEVAP VERİLMEYEN DİLEKÇE YA DA BAŞVURU BULUNMADIĞINI BİLDİRDİ-

Bakan Bozdağ, bakanlığın kayıtlarının incelenmesinden, soru önergesinde 2 Eylül 2015 tarihli dilekçeye cevap verilmediği belirtilmişse de 15 Nisan 2016 tarihi itibarıyla bakanlığa ulaşıp cevap verilmeyen dilekçe ya da başvuru bulunmadığını bildirdi.

-“ADLİ SUÇTAN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARLA AÇIK ZİYARET ŞEKLİNDE BAKANLIKTAN İZİN ALMAKSIZIN GÖRÜŞEBİLDİKLERİNİ”-

Adalet Bakanlığı, bakanlığa ulaşan başvurular sonucunda 2015 yılında 252, aynı tarih itibarıyla 2016 yılında 82 milletvekiline izin verildiğini, bununla birlikte, milletvekillerinin ceza infaz kurumu idaresince bilgi vermek koşuluyla, adli suçtan hükümlü ve tutuklularla açık ziyaret şeklinde bakanlıktan izin almaksızın görüşebildiklerini söyledi.

-“ ZİYARET TALEBİNİN  GÜNÜYLE ALAKALI”-

Bakan Bozdağ, bakanlığa ulaşan ziyaret talep dilekçelerinin cevaplama süresinin ziyaret talebinin günüyle alakalı olduğunu, talebin yapıldığı tarihten önce ziyaret izni ya da ziyaret red yazısının ilgiliye tebliği edildiğini açıkladı.