Avrupa Sağlıklı Kentler Projesi’ne üyeliğini yenileyen Çankaya Belediyesi, “Sağlık 2020” hedeflerini içeren ve yerel yönetimler arasında deneyim paylaşımını öngören Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Sağlıklı Kentler Projesi Yıllık İş ve Teknik Konferansı’na katıldı.

Finlandiya’nın Kuopio Kenti’nde, 33 ülkeden 98 kentin katılımıyla düzenlenen konferansta, Çankaya Belediyesi’nin kent ve kentli sağlığı alanlarında 2014 – 2018 yılları arasındaki eylem planı da şekillendi. 

 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Sağlıklı Kentler Projesi’nin yıllık iş ve teknik konferansı, 33 ülkeden 98 kentin katılımıyla Finlandiya’nın Kuopio Kenti’nde yapıldı. 24-26 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen konferansın ana teması  “Sağlıklı Kentler için Siyasal Tercihler” olarak belirlenmişti.

Konferansa Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı’nın bir parçası olarak katılan Çankaya Belediyesi, gerek ev sahibi Kuopio Kenti’nin gerekse de diğer katılımcı ülke ve kentlerin sağlık ve sosyal dayanışma alanındaki proje ve uygulamalarıyla ilgili başarılı deneyimleri paylaştı; Çankaya’da uygulanan başarılı ve örnek projeleri diğer katılımcı kentlere aktardı.

Çankaya Belediyesi heyeti, 6. Faz olarak tanımlanan, 2014-2018 yılları arasını kapsayan ve ağırlıkla “Sağlık 2020” hedeflerini ele alan toplantılarda Çankaya Belediyesi’nin program ve faaliyetleri ile ilgili bir de sunum yaptı.

“Herkes İçin Sağlık ve Sağlıkta Eşitlik” ana ekseninde şekillenen proje ve programlarının ele alındığı konferans, sağlık ve sosyal projeler alanında yeni kavram ve yaklaşımların Çankaya Belediyesi’nin çalışmalarına yansıtılması açısından önemli bir adım. İkili ya da çoklu proje ortaklıkların da önünü açan konferans ayrıca sağlıklı kentler ve kentli sağlığı konusunda hayata geçirilebilecek uluslararası işbirliği projelerinin de ilk adımı.