Medicana International Ankara Hastanesi Meme Hastalıkları Ünitesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erkan Öztürk, “Kanser sıklığı, Avrupa ülkeleri ile ABD’de 60’lı yaşlarda daha fazla iken ülkemizde 45-49 yaş grubunda yüzde 16,7’lik bir değerle maksimuma ulaşmaktadır” dedi.

Medicana International Ankara Hastanesi Meme Hastalıkları Ünitesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erkan Öztürk, Türkiye Meme Hastalıkları Federasyonu Ulusal Meme Kanseri Veri Tabanı verilerine göre; Türkiye’de meme kanseri ortalama yaşının 51,6 olduğunu belirterek, “Kanser sıklığı, Avrupa ülkeleri ile ABD’de 60’lı yaşlarda daha fazla iken ülkemizde 45-49 yaş grubunda yüzde 16,7’lik bir değerle maksimuma ulaşmaktadır” ifadelerini kullandı.
“MEME KANSERİNİN ERKEN EVREDE SAPTANMASI İYİ MEME ESTETİĞİNİ DE SAĞLAMAKTADIR”
Türkiye’de meme kanseri sıklığının daha genç yaşlarda görülüyor olmasının tarama programları ve erken tanının önemini arttırdığına dikkati çeken Öztürk, meme kanserli hastalarda tüm evrelerde beş yıllık sağ kalım oranlarının, tüm gelişmiş ülkelerde yine erken tanı sayesinde yüzde 73 iken, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 53 olarak bildirildiğini ifade etti. Öztürk, “Meme kanserinin erken evrede saptanması, aynı zamanda meme koruyucu ve onkoplastik cerrahi yöntemlerin uygulanarak daha iyi meme estetiğini de sağlamaktadır” dedi.
“20 YAŞ SONRASI HER KADIN, AYDA BİR KEZ KENDİ KENDİNİ MUAYENE ETMELİDİR”
Meme kanserinin erken tanısı için dört bileşeni anlatan Öztürk, şunları kaydetti:
“Kadınların meme kanserinin farkında olması, kendi kendini meme muayenesi, hekim muayenesi ve tarama mamografisi ancak birlikte olduğunda erken tanı başarılabilir. 20 yaş sonrası her kadın, ayda bir kez kendi kendini muayene etmelidir. Böylelikle bedenini tanıyarak herhangi bir olağan dışı değişikliği erken fark edip hekime başvurması sağlanır. Belirli aralıklarla, özellikle 40 yaşından sonra ise yılda bir kez hekim muayenesi ve mamografi önemlidir. Ailesinde meme kanseri olan, genetik olarak risk taşıyan, hiç doğum yapmamış kadınlarda daha erken yaşlarda başlanabilir.”
“MAMAGROFİ TARAMASI MEME KANSERİNDE ÖLÜM ORANLARINI YÜZDE 25-30 ORANINDA AZALTIYOR”
Mamografi taramasının meme kanserinde ölüm oranlarını yüzde 25-30 oranında azalttığını bildiren Öztürk, “Mamografi taramasında hastaların en çok endişe ettiği konu işlem sırasında uygulanan radyasyonun meme kanseri açısından risk taşıyıp taşımadığıdır. Oysa mamografi sırasında alınan radyasyon dozu oldukça düşüktür. 40 yaş üzeri kadınlarda radyasyona bağlı kanser oluşma olasılığı yok denecek kadar azdır.