İntihar, günümüzde tüm ülkelerdeki ölümlerin ilk 10 nedeni arasında sayılıyor. İntiharlar, stres yaratan yaşam koşullarına karşı tepki veren normal insanlardan, ağır ruhsal rahatsızlıkları olan hastalara kadar geniş bir kitlede görülebilir. Ayrıca intiharlar sadece intihar eden kişi ve yakınlarıyla sınırlı kalmayıp geniş bir çevreyi de etkiliyor.

Türkiye Psikiyatri Derneği Üyesi  Prof. Dr. Çınar Yenilmez, “Ülkemizde her 2 saat 40 dakikada bir kişi intihar ederek yaşamını sonlandırıyor. İnsanlığın varoluşundan bu yana tüm toplumlarda görülen karmaşık bir insan davranışı olan intihar, ölüm nedenleri arasında ön sıralara geçmesi nedeniyle son yıllarda üzerinde en fazla tartışılan konulardan biridir” dedi.

İntihar, günümüzde tüm ülkelerdeki ölümlerin ilk 10 nedeni arasında sayılıyor. İntiharlar, stres yaratan yaşam koşullarına karşı tepki veren normal insanlardan, ağır ruhsal rahatsızlıkları olan hastalara kadar geniş bir kitlede görülebilir. Ayrıca intiharlar sadece intihar eden kişi ve yakınlarıyla sınırlı kalmayıp geniş bir çevreyi de etkiliyor.
Eşler, ebeveynler, çocuklar, aile, arkadaşlar, iş arkadaşları ve geride kalan akranlarda da hem uzun hem de kısa dönemde önemli etkiler bırakır. İntiharlar; bir iş kaybı ya da ekonomik kayıp, düşük sosyo-ekonomik düzey, ailede özkıyım öyküsü, önceki özkıyım girişimi, sosyal destek eksikliği, kültürel ve dini inançlar, sevilen birinden ayrılma veya sevilen birinin ölümü dahil bir ya da birden çok biyolojik, genetik, psikolojik, sosyal, çevresel, ekonomik, kültürel ve durumsal faktörlerin etkileriyle de olabilir.
Özellikle depresyon ve alkol kullanım bozuklukları gibi ruhsal bozukluklar Avrupa ve Kuzey Amerika’da özkıyım için önemli bir risk faktörü iken, dürtüsellik Asya ülkeleri için önemli bir faktördür.
Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, intihar haberlerinin medyada nasıl yer alması konusunda şu uyarıları yaptı:
* Haberde ölme kararında rol oynayan psikososyal nedenler aydınlatılmalı, altta yatan bir psikiyatrik hastalık varsa belirtilmelidir. İntihara yol açan depresyon, madde bağımlılığı gibi hastalıkların tedavisinin olduğu vurgulanmalı ve nasıl yardım alınacağı konusunda bilgi verilmelidir. Kişilerarası ilişki güçlükleri ve çatışmalarda çözüm yollarını örneklerle belirten yol gösterici haberler şeklinde verilmelidir.
* İntihar, haberlerde cesur bir davranış olarak sunulmamalı. Haber ilk sayfalarda, resimli, renkli ve intihar yöntemi ayrıntılı verilmemelidir.
* Olay romantik ve gizemli bir davranış olarak gündemlenmemelidir.
* İntihar bir çözüm yolu olarak gösterilmemelidir.
* İntihar girişimlerinden sonra meydana gelebilecek ağır bedensel sorunlar-beyin hasarı, felç,vs- tanımlanmalı ve caydırıcı bir şekilde kullanılmalıdır.
* İntiharlar bir problem çözümü olarak sunulmamalıdır. Çeşitli başka etkili çözüm yolları olduğu, bunlara ulaşamama durumunda bu sonucun ortaya çıktığı belirtilmelidir.
* Kurbana bazı özenilebilecek nitelikler, dikkat çeken özellikler ve bir özel statü kazandıracak sunumlardan kaçınılmalıdır.
* Kurbana intihar davranışıyla bir ün kazandırılmamalı, intiharın ün kazanmak için bir yol olduğu mesajı verilmemelidir.
* Haberlerde bireylerin intihar düşünceleriyle baş etmelerine yardımcı olabilecek kurumlar, tedavi seçenekleri hakkında bilgi verilmelidir.
* Tercihen yalnızca ölümle sonuçlanan intihar davranışı haber yapılmalı ve haber kısa, resimsiz, intihar yöntemi bildirilmeden verilmelidir.
* Nasıl intihar edilebileceğini gösteren ayrıntılı intihar haberlerinden sakınılmalıdır.
* Olay hiçbir şekilde geniş ve tekrarlayan biçimde haberleştirilmemelidir.
* Lokal medya ve sağlık kurumları arası sürekli bir diyalog sağlanmalıdır.