Yeşil işlerin geliştirilmesi ve teşviki, orman sektörünün ihtiyaç duyacağı yeni becerilerin tespit edilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve yeşil bir ekonomiye geçişte yeni teknolojilerin önemli katkısı oluyor.
Yeni teknolojiler, ormancılık sektöründe yeşil işlerin önünü açarken, öncelikle orman sektöründe uygun istihdam için politikalar, araçlar ve mekanizmaların geliştirilmesi gerekiyor.
Orman sektöründe “yeşil iş”lerin geleceği Slovak Cumhuriyeti’nde başlayan uluslararası çalıştayın ana gündemini oluşturuyor.
Haberin devamı Sonsöz Gazetesi’nde.